OBNOVA AREÁLU PARNÍHO MLÝNA V TELČI

DUBEN 2006 – DUBEN 2007

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EU

V RÁMCI INICIATIVY INTERREG IIIA

MILLenium, regio coeli
obecně prospěšná společnost

pečující o parní mlýn v Telči,
památku zapsanou
do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek
pod registračním číslem 35681/7-5329

 

Z historie

Fotogalerie

Proměny

Kde nás najdete

O společnosti

Kontakty