OBNOVA AREÁLU PARNÍHO MLÝNA V TELČI

DUBEN 2006 – DUBEN 2007  

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EU

V RÁMCI INICIATIVY INTERREG IIIA

Odkazy:

Evropská komise

Strukturální fondy

26.4.2007 ukončena realizace projektu s příspěvkem ze strukturálního fondu Evropské unie

Rekonstrukce a dobudování části objektů v areálu parního mlýna byla spolufinancována ze strukturálního fondu Evropské unie INTERREG IIIA a ze státního rozpočtu, jakožto akce:

Obnova areálu parního mlýna v Telči
V návaznosti na velmi vhodnou polohu areálu parního mlýnu v Telči bylo vytvořeno komplexní zázemí pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.

Hlavní důraz byl kladen především na turisty v návaznosti na obnovenou železniční trať s Dolním Rakouskem. Jednak je zde propagována tato trať a celé území s ní spojené a jednak zde návštěvníci přijíždějící po této trati získají kvalitní zázemí. 

Po stavební stránce projekt řeší jednak vybudování nezbytné technické infrastruktury, tedy kanalizace a vodovodu, jednak stavební úpravy objektu a vybavení objektu.

V rámci akce byly vybudovány tyto prostory:

 Návštěvnické (informační) centrum s možností drobného občerstvení

Galerie se stálou expozicí věnované historii a současnosti železniční tratě

Sociální zařízení, vč. umývárny se sprchou

Internetová místnost

Úschovna zavazadel

Půjčovna a úschovna kol

Drobný přenosný mobiliář umístěný u objektu v areálu parního mlýnu – stolky, lavičky, kolostav, odpadkové koše

Při vstupu do objektu byly umístěny informační tabule věnované propagaci železniční tratě, propagaci obcí a zajímavostí v území tratě v ČR a Rakousku, propagace turistických zajímavostí v mikroregionu Telčsko 

(vše v jazykových mutacích - ČJ, NJ, AJ)

Došlo k propojení a zpřístupnění areálu, který již dnes nabízí řadu atraktivit pro milovníky historie. 

Jde např. o parní stroj z roku 1887, 

který je již téměř zcela restaurován a návštěvníkům je zpřístupněn od I. pol. roku 2006