Parní mlýn Telč

26.4.2007 ukončena realizace projektu s příspěvkem ze strukturálního fondu Evropské unie

Rekonstrukce a dobudování části objektů v areálu parního mlýna byla spolufinancována ze strukturálního fondu Evropské unie INTERREG III a ze státního rozpočtu, jakožto akce:

Obnova areálu parního mlýna v Telči

V rámci této akce byla v areálu parního mlýna vybudována nezbytná infrastruktura v rozsahu:
Výstavby objektu II, vodovodní a kanalizační přípojky a vybavení veřejných prostor.

V rámci akce b
yly vybudovány tyto prostory:

Informační centrum s drobným občerstvením
Úschovna zavazadel
Galerie
Internetová místnost
Sociální zařízení
Úschovna a půjčovna kol

 

 

Proměny

V roce 2004 byly opraveny vantroky (byly očištěny tryskáním, doplněny a nakonzervovány), pilíře pod nimi byly opraveny nebo přezděny.

Pro záchranu výjimečného technického vybavení mlýna se provedla oprava střechy a zdí strojovny vodní turbíny a nad chátrajícím parním strojem byl nově vybudován zděný přístřešek. Vlastní součásti parního stroje se nyní postupně renovují a konzervují.

V celém areálu se také obnovuje řádný vodní režim poměrně složitého systému náhonů nejen čištěním, ale většinou i opravou z kamene zděných břehů koryt nebo jejich přemostění.