Sídlo společnosti:

MILLenium, regio coeli, o.p.s.

Bayerova 40, Brno, 602 00

Kontaktní osoby:

Daniel Foltýn

předseda správní rady

 

Pavel Kavka

zakladatel

e-mail:

millenium.regio.coeli@seznam.cz