Doklady o společnosti

registr ekonomických subjektů

výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

statut společnossti

zakládací listina společnosti